Скан Протокола заседания БК от 10.02.2016
(PDF, 1.12 Мб)