Скан протокола заседания Биржевого комитета № 20 от 11.08.2015
(PDF, 1.39 Мб)