Протокол заседания БК от 11.11.2015 г
(PDF, 1.62 Мб)