Протокол заседания БК от 14.10.2015 г.
(PDF, 1.15 Мб)