Скан Протокола заседания БК от 16.12.2015 г.
(PDF, 1.73 Мб)