Скан протокола заседания Биржевого комитета от 19.08.2015 г.
(PDF, 1.1 Мб)