Скан протокола заседания БК от 02.12.2015 г.
(PDF, 1.34 Мб)