Скан Протокола заседания Биржевого комитета от 20.01.2016
(PDF, 1.29 Мб)