Протокол заседания БК от 21.10.2015
(PDF, 1.12 Мб)