Протокол заседания Биржевого комитета от 23.12.2015 г.
(PDF, 1.25 Мб)