Скан заседания Протокола БК от 24.02.2016
(PDF, 1.18 Мб)