Протокол заседания БК от 24.06.2015 г.
(PDF, 1.35 Мб)