Скан протокола заседания Биржевого комитета от 25.11.2015 г.
(PDF, 1.56 Мб)