Скан Протокола заседания Биржевого комитета от 27.01.2016 г.
(PDF, 1.19 Мб)