Скан протокола заседания БК от 28.10.2015
(PDF, 1.51 Мб)