Скан протокола заседания БК от 30.09.2015
(PDF, 1.25 Мб)