Скан протокола заседания БК от 09.12.2015 г.
(PDF, 1.35 Мб)