Скан Протокола заседания БК от 18.11.2015
(PDF, 1.31 Мб)