Скан протокола заседания БК от 26.08.2015 г.
(PDF, 928.15 Кб)