Скан Протокола заседания биржевого комитета от 29.07.2015 г.
(PDF, 1.32 Мб)