Скан Протокола заседания биржевого комитета № 19 от 05.08.2015
(PDF, 1.34 Мб)