Скан протокола заседания БК от 09.09.2015 г.
(PDF, 1.11 Мб)